Người giàu nhất thế giới – Sức mạnh của lời nói

0
301

Mọi thành tựu văn minh của xã hội của xuất phát từ lời nói. Lời nói giúp cho mọi người hành động, lời nói thúc đẩy mọi thứ diễn ra tốt hơn hay xấu đi. Lời nói mang tính xây dựng, lời nói mang tính thay đổi, lời nói mang tính biến đổi… và cuối cùng sau mọi sự xây dựng, mọi sự thay đổi, mọi sự biến đổi thì những điều đó tác động đến bạn để bạn trở nên tốt hơn.

Mọi tội lỗi cũng từ lời nói mà ra. Lời nói tiêu cực làm cho không khí xung quanh bạn chùn xuống, làm không khí của cuộc nói chuyện trở nên tồi tệ. Nguyên nhân của mọi cuộc cãi vã đều xuất phát từ lời nói. Lời nói giáng họa lên mọi thứ mà nó tác động vào nếu như lời nói đó tiêu cực, và lời nói ban phước cho mọi thứ nó tác động vào nếu lời nói đó có tính tích cực – xây dựng.

Đó là lý do vì sao có người đã nói rằng: “Lời nói là nguồn gốc của mọi ơn phước và lời nói cũng chính từ đó mà tội lỗi được sinh ra“.

Bạn có tin lời nói làm biến đổi không?

Nếu bạn đã từng đọc Kinh Thánh, bạn biết rằng Đức Chúa Trời đã dùng Lời của Ngài để tạo ra vũ trụ. Ngài phán và mọi thứ có tức thì. Bạn có biết ý nghĩa quan trọng của điều này lên cuộc sống của con người không?

Mọi thành tựu của con người (tập thể con người) đều xuất phát từ “lời nói”.

Bạn biết một Ông Vua trị nước bằng cách nào? Đó là lời nói.

Bạn biết một công trình được tạo ra, một phát minh được tạo ra, một tòa nhà được tạo ra, và tất cả mọi thứ con người tạo ra với công trình của một tập thể đều xuất phát từ lời nói không?

Chiến tranh giữa các quốc gia là đến từ lời nói? Và hòa bình cũng đến từ nó?

Làm thế nào để bạn thúc ngựa phi? Đó là lời nói.

Làm thế nào bạn truyền đạt thông tin cho thế hệ sau và biến đổi cuộc đời của một thế hệ để trở nên tốt hơn? Đó là lời nói.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here