Giới thiệu

Mục tiêu hoạt động của Làng Mọt Sách:

  • Kênh thông tin khách quan, đáng tin cậy và dễ dàng truy cập dành cho bạn đọc.
  • Giúp tìm kiếm và ứng dụng nguồn nội dung, kiến thức vào cuộc sống.
  • Là cầu nối giữa những con người cùng sở thích, đam mê.

Không có giới hạn về nội dung, kiến thức trên Làng Mọt Sách tuy nhiên trong giai đoạn 2019 – 2025, Làng Mọt Sách tập trung phát triển cho các mục sau:

  • Sách
  • Sống
  • Kỹ Năng

Mọi thông tin đăng tải trên Làng Mọt Sách đều được kiểm duyệt chi tiết trước khi xuất bản tuy nhiên đôi khi không tránh khỏi những sai sót không đáng có, nếu phát hiện bạn đọc vui lòng báo cáo bài sai phạm, có lỗi tại trang Liên Hệ.

Và sau cùng: Tất cả bài viết trên Làng Mọt Sách hoàn toàn miễn phí và sẽ mãi là như vậy !